Pon - Pt: 8:00 - 19:00
+48 95 758 6618
69-100 Słubice
ul. Wojska Polskiego 142

O szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanislawa Moniuszki w Słubicach jest szkołą publiczną. Organem Prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie. Jesteśmy publiczną szkołą artystyczną bez pionu ogólnokształcącego. Uczniowie realizują naukę równolegle w dwóch szkołach. Absolwenci szkoły mogą kontynuować edukację muzyczną w szkołach II stopnia. Celem naszej szkoły jest zainteresowanie ucznia muzyką, rozbudzanie zamiłowania do niej oraz rozwijanie uzdolnień muzycznych w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji.

Nasza szkoła to wspaniała przygoda z muzyką, której zadaniem jest dostarczać uczniom wiele satysfakcji i radości. Staramy się rozwijać naszych uczniów, uskrzydlać ich, motywować do pracy i tym sposobem wpływać na rozwój ich osobowości. Istotnym czynnikiem jest tryb zajęć, w którym główną rolę odgrywają lekcje indywidualne z pedagogiem oraz grupowe z zakresu teorii muzyki. Kontakt ucznia z nauczycielem ma zawsze charakter przyjazny, partnerski i pozwala na stworzenie silnej więzi porozumienia między dojrzałym a początkującym, młodym artystą.
Jednakże naszym zadaniem nie jest jedynie kształcić solistów, ale także uczenie trudnej umiejętności muzykowania zespołowego. Prócz ważnego doświadczenia artystycznego, jest to także wpajanie młodym ludziom zasad współegzystowania w grupie, odpowiedzialności, koncentracji, zwracania uwagi na innych członków zespołu. Dlatego w szkole duży nacisk kładziemy na muzykowanie kameralne a także śpiewanie w chórze.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanislawa Moniuszki w Słubicach została powołana zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki dnia 19 listopada 1993 roku. W momencie powołania szkoła dysponowała pomieszczeniami 3 - pokojowego mieszkania, łącznie 60 m2. Do prowadzenia zajęć wynajmowaliśmy pomieszczenia w innych instytucjach kulturalnych czy też oświatowych, natomiast koncerty odbywały się zazwyczaj w kościele. Szkoła cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i miała coraz więcej przyjaciół, poza tym dzięki ogromnej pomocy ówczesnego wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej udało się pozyskać budynek, w którym znajdujemy się obecnie.

W roku 1997 pozyskaliśmy budynek o powierzchni 1071 m2 (zniszczony), który wymagał remontu. Dnia 1 września 1998 roku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Szkoły (250m2). Obecnie placówka pracuje na powierzchni około 730 m2, każdy nowy rok szkolny staramy się rozpocząć z wyremontowaną, nową salą lekcyjną (prace modernizacyjne wykonywane są w miarę pozyskiwanych środków).

0
LAT ISTNIENIA SZKOŁY
0
WYKSZTAŁCONYCH ABSOLWENTÓW
0
KLAS INSTRUMENTÓW
0
DOŚWIADCZONYCH PEDAGOGÓW
NASZA DZIAŁALNOŚĆ ...
Bardzo cenną rolę odgrywa edukacja i propagatorska rola koncertów dla młodzieży i dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli organizowanych od lat przez pedagogów naszej szkoły.
DZIAŁAMY LOKALNIE ...
Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego. Jest organizatorem szeregu koncertów, odbywających się na terenie miasta i poza granicami naszego kraju (Niemcy - Frankfurt nad Odrą, Heilbronn), przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, kościołach, parku (Dzień Dziecka).
Występy w rozmaitych wnętrzach i dla zróżnicowanej publiczności, wpływają na kształtowanie artystycznej postawy uczniów, natomiast sama szkoła dzięki temu rozciąga swą dydaktyczną misję daleko poza własnych wychowanków. Taka otwarta na melomana postawa, budzi refleksje na temat tego, że poprzez muzykę człowiek uczy się w życiu obcowania z pięknem, dzięki czemu z kolei, życie staje się bogatsze. Między innymi w kręgu takich przemyśleń rodzi się grono naszych przyszłych uczniów.
ROLA RODZICÓW ...
Niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu szkoły odgrywa grono Rodziców Opiekunów naszych uczniów, którzy zrzeszeni są w Towarzystwie Muzycznym działającym przy szkole. Ponadto Rodzice chętnie włączają się w artystyczne życie szkoły, wykazują zaangażowanie w rozmaite przedsięwzięcia.
NIE TYLKO SZKOŁA ...
Szkoła jest jednak dla uczniów i nauczycieli czymś znacznie więcej, niż tylko budynkiem, w którym odbywają się zajęcia. Jest domem, rozumianym jako miejsce wspólnego przebywania, spotkań, wzajemnego kształtowania się, wreszcie miejscem, w którym wyrasta się nie tylko na muzyka, ale i na „człowieka”.

Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach:

  • w cyklu 6 - letnim (dla dzieci w wieku 7-10 lat),
  • w cyklu 4 - letnim (dla młodzieży w wieku 11 - 16 lat).

Uczniowie kształcą się w następujących sekcjach:

  • instrumentów klawiszowych (fortepian, akordeon),
  • instrumentów smyczkowych i gitary (skrzypce, gitara),
  • instrumentów dętych i perkusji (flet, klarnet, saksofon, instrumenty  perkusyjne).
Jej absolwenci po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia i są przygotowani do kontynuowania nauki w akademiach muzycznych lub na kierunkach muzycznych studiów uniwersyteckich.
Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym od poniedziałku do piątku. Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chóru, zespołu smyczkowego, akordeonowego, gitarowego, perkusyjnego.

POZIOM ARTYSTYCZNY

Zadanie to wypełniane jest znakomicie, o czym świadczą wyniki osiągane przez uczniów, a weryfikowane podczas konkursów regionalnych, ogólnopolskich. Niezależnie od uczestnictwa szkoły w zmaganiach konkursowych, w macierzystej placówce są także organizowane cykliczne imprezy muzyczne, takie jak Koncerty Filharmonii Dziecięcej, Festiwal Chórów, itp.

Nie bez znaczenia wobec laurów zdobywanych podczas różnorodnych konkursów muzycznych, pozostają kompetencje pedagogów szkoły. Nauczyciele oprócz solidnego przekazywania wiedzy i umiejętności, starają się rozbudzać zamiłowanie do muzyki, rozwijać uzdolnienia muzyczne swoich wychowanków, wpływać na rozwój ich osobowości, dostarczać radość i satysfakcję, poprzez obcowanie z muzyką.

Tryb pracy w szkole, w którym główną rolę odgrywają indywidualne lekcje z nauczycielem instrumentu sprzyja stworzeniu silnej więzi, porozumienia pomiędzy dojrzałym a początkującym, młodym artystą. Oprócz lekcji indywidualnych, uczniowie szkoły uczestniczą w zajęciach zbiorowych z teorii muzyki oraz kształcą się w zakresie muzykowania zespołowego, poprzez grę w zespołach i śpiew w chórze.

Dzięki temu, nauka w szkole to także wpajanie zasad współegzystowania w grupie, kształtowanie postawy odpowiedzialności i szacunku wobec drugiego człowieka.

PRZYJACIELE SZKOŁY

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© Copyright 2020 PSM Słubice. All Rights Reserved.