Dokumenty szkolne

STATUT
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI
W SŁUBICACH

 Statut szkoły do pobrania TUTAJ


 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Do pobrania TUTAJ