Dydaktyka i tryb zajęćKształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach:

  • w cyklu 6 - letnim (dla dzieci w wieku 7-10 lat),
  • w cyklu 4 - letnim (dla młodzieży w wieku 11 - 16 lat).

Uczniowie kształcą się w następujących sekcjach:

  • instrumentów klawiszowych (fortepian, akordeon),
  • instrumentów smyczkowych i gitary (skrzypce, gitara),
  • instrumentów dętych i perkusji (flet, klarnet, saksofon, instrumenty  perkusyjne).

Jej absolwenci po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia i są przygotowani do kontynuowania nauki w akademiach muzycznych lub na kierunkach muzycznych studiów uniwersyteckich.

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym od poniedziałku do piątku. Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chóru, zespołu smyczkowego, akordeonowego, gitarowego, perkusyjnego.