Szkoła Muzyczna I st. im. Stanislawa Moniuszki w Słubicach jest szkołą publiczną.

Organem Prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie.

Jesteśmy publiczną szkołą artystyczną bez pionu ogólnokształcącego. Uczniowie realizują naukę równolegle w dwóch szkołach. Absolwenci szkoły mogą kontynuować edukację muzyczną w szkołach II stopnia.

Celem naszej szkoły jest zainteresowanie ucznia muzyką, rozbudzanie zamiłowania do niej oraz rozwijanie uzdolnień muzycznych w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji.

Jak funkcjonujemy...

Nasza szkoła to wspaniała przygoda z muzyką, której zadaniem jest dostarczać uczniom wiele satysfakcji i radości. Staramy się rozwijać naszych uczniów, uskrzydlać ich, motywować do pracy i tym sposobem wpływać na rozwój ich osobowości. Istotnym czynnikiem jest tryb zajęć, w którym główną rolę odgrywają lekcje indywidualne z pedagogiem oraz grupowe z zakresu teorii muzyki. Kontakt ucznia z nauczycielem ma zawsze charakter przyjazny, partnerski i pozwala na stworzenie silnej więzi porozumienia między dojrzałym a początkującym, młodym artystą.

Jednakże naszym zadaniem nie jest jedynie kształcić solistów, ale także uczenie trudnej umiejętności muzykowania zespołowego. Prócz ważnego doświadczenia artystycznego, jest to także wpajanie młodym ludziom zasad współegzystowania w grupie, odpowiedzialności, koncentracji, zwracania uwagi na innych członków zespołu. Dlatego w szkole duży nacisk kładziemy na muzykowanie kameralne a także śpiewanie w chórze.

Odrobina historii...

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanislawa Moniuszki w Słubicach została powołana zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki dnia 19 listopada 1993 roku. W momencie powołania szkoła dysponowała pomieszczeniami 3 - pokojowego mieszkania, łącznie 60 m2. Do prowadzenia zajęć wynajmowaliśmy pomieszczenia w innych instytucjach kulturalnych czy też oświatowych, natomiast koncerty odbywały się zazwyczaj w kościele. Szkoła cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i miała coraz więcej przyjaciół, poza tym dzięki ogromnej pomocy ówczesnego wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej udało się pozyskać budynek, w którym znajdujemy się obecnie.

W roku 1997 pozyskaliśmy budynek o powierzchni 1071 m2 (zniszczony), który wymagał remontu. Dnia 1 września 1998 roku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Szkoły (250m2). Obecnie placówka pracuje na powierzchni około 730 m2, każdy nowy rok szkolny staramy się rozpocząć z wyremontowaną, nową salą lekcyjną (prace modernizacyjne wykonywane są w miarę pozyskiwanych środków).