Nasza działalność

. Bardzo cenną rolę odgrywa edukacja i propagatorska rola koncertów dla młodzieży i dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli organizowanych od lat przez pedagogów naszej szkoły.

Działamy lokalnie...


Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego. Jest organizatorem szeregu koncertów, odbywających się na terenie miasta i poza granicami naszego kraju (Niemcy - Frankfurt nad Odrą, Heilbronn), przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, kościołach, parku (Dzień Dziecka).

Występy w rozmaitych wnętrzach i dla zróżnicowanej publiczności, wpływają na kształtowanie artystycznej postawy uczniów, natomiast sama szkoła dzięki temu rozciąga swą dydaktyczną misję daleko poza własnych wychowanków. Taka otwarta na melomana postawa, budzi refleksje na temat tego, że poprzez muzykę człowiek uczy się w życiu obcowania z pięknem, dzięki czemu z kolei, życie staje się bogatsze. Między innymi w kręgu takich przemyśleń rodzi się grono naszych przyszłych uczniów.

Rola rodziców...

Niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu szkoły odgrywa grono Rodziców Opiekunów naszych uczniów, którzy zrzeszeni są w Towarzystwie Muzycznym działającym przy szkole. Ponadto Rodzice chętnie włączają się w artystyczne życie szkoły, wykazują zaangażowanie w rozmaite przedsięwzięcia.

Nie tylko szkoła...

Szkoła jest jednak dla uczniów i nauczycieli czymś znacznie więcej, niż tylko budynkiem, w którym odbywają się zajęcia. Jest domem, rozumianym jako miejsce wspólnego przebywania, spotkań, wzajemnego kształtowania się, wreszcie miejscem, w którym wyrasta się nie tylko na muzyka, ale i na „człowieka”.