Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Stanisława Moniuszki w Słubicach

ul.Wojska Polskiego 142

69-100 Słubice

Inspektor Ochrony Danych

Przemysław Pikuła

© Copyright 2020 PSM Słubice. All Rights Reserved.