Poziom artystyczny

Zadanie to wypełniane jest znakomicie, o czym świadczą wyniki osiągane przez uczniów, a weryfikowane podczas konkursów regionalnych, ogólnopolskich. Niezależnie od uczestnictwa szkoły w zmaganiach konkursowych, w macierzystej placówce są także organizowane cykliczne imprezy muzyczne, takie jak Koncerty Filharmonii Dziecięcej, Festiwal Chórów, itp.

Kompetentni pedagodzy...

Nie bez znaczenia wobec laurów zdobywanych podczas różnorodnych konkursów muzycznych, pozostają kompetencje pedagogów szkoły. Nauczyciele oprócz solidnego przekazywania wiedzy i umiejętności, starają się rozbudzać zamiłowanie do muzyki, rozwijać uzdolnienia muzyczne swoich wychowanków, wpływać na rozwój ich osobowości, dostarczać radość i satysfakcję, poprzez obcowanie z muzyką.

Tryb pracy w szkole, w którym główną rolę odgrywają indywidualne lekcje z nauczycielem instrumentu sprzyja stworzeniu silnej więzi, porozumienia pomiędzy dojrzałym a początkującym, młodym artystą. Oprócz lekcji indywidualnych, uczniowie szkoły uczestniczą w zajęciach zbiorowych z teorii muzyki oraz kształcą się w zakresie muzykowania zespołowego, poprzez grę w zespołach i śpiew w chórze.

Dzięki temu, nauka w szkole to także wpajanie zasad współegzystowania w grupie, kształtowanie postawy odpowiedzialności i szacunku wobec drugiego człowieka.