Plany lekcji

PLANY LEKCJI ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/20
(zajęcia z instrumentów uzgadniane są indywidualnie z nauczycielem prowadzącym)

kasia 2019

gosia 2019