Plany lekcji

PLANY LEKCJI ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
(zajęcia z instrumentów uzgadniane są indywidualnie z nauczycielem prowadzącym)

plan kasia

plan gosia