Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach kształci uczniów w cyklach 6-letnim i 4-letnim. O przyjęcie do naszej szkoły mogą ubiegać się dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. W naszej szkole można rozpocząć naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, akordeonie, wiolonczeli, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, gitarze i perkusji.
Aby rozpocząć proces rekrutacji najpierw należy pobrać ze strony szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły, wypełnić go i dostarczyć do sekretariatu szkoły.
Kolejnym etapem rekrutacji jest badanie przydatności, który polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, ze szczególnym uwzględnieniem słuchu wysokościowego, harmonicznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz warunków psychofizycznych kandydata.  Podczas badania kandydat śpiewa przygotowaną przez siebie dowolną piosenkę, powtarza zagraną przez nauczyciela prostą melodię oraz zaprezentowany rytm.
Na podstawie tych badań specjalnie powoływana komisja podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nie kandydata na pierwszy rok nauki na danym instrumencie ewentualnie sugeruje inny instrument, jeżeli kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do nauki gry na nim.
O decyzji o przyjęciu bądź nie, z uwagi na ochronę danych osobowych, rodzic lub opiekun kandydata może dowiedzieć się jedynie podczas osobistego stawienia się w sekretariacie szkoły.

REGULAMIN PRZYJĘCIA KANDYDATÓW

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA

© Copyright 2020 PSM Słubice. All Rights Reserved.