Wydarzenia

Rekrutacja 2021/2022

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach ogłasza nabór do klas pierwszych cyklu 6-letniego i 4-letniego na rok szkolny 2021-2022. JEDNAK Z UWAGI NA OBECNĄ SYTUACJĘ W KRAJU TEGOROCZNA REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TRYBIE ONLINE !

O przyjęcie do naszej szkoły mogą ubiegać się dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. W naszej szkole można rozpocząć naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, akordeonie, wiolonczeli, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, gitarze i perkusji. Aby rozpocząć proces rekrutacji najpierw należy pobrać ze strony szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły, (POBIERZ TUTAJ) wypełnić go, podpisać, zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres szkoły bądź dostarczyć oryginał osobiście do sekretariatu szkoły z zachowaniem rygorów sanitarnych. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 31 maja 2021 roku.

Kolejnym etapem rekrutacji powinno być badanie przydatności, który polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, ze szczególnym uwzględnieniem słuchu wysokościowego, harmonicznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz warunków psychofizycznych kandydata. Na podstawie tych badań specjalnie powoływana komisja powinna podjąć decyzję o przyjęciu bądź nie kandydata na pierwszy rok nauki. To czy takie badanie się odbędzie i w jaki sposób zostanie przeprowadzone zależy od rozwoju sytuacji w kraju. Będziemy Państwa o tym informować.

Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie, mailem bądź osobiście do sekretariatu szkoły.

© Copyright 2020 PSM Słubice. All Rights Reserved.