Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/19

Pani Dyrektor wydała zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

Poniżej treść zarządzenia i wykaz dni wolnych.