Ogłaszamy nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach ogłasza nabór do klas pierwszych cyklu 6-letniego i 4-letniego na rok szkolny 2019-2020.

O przyjęcie do naszej szkoły mogą ubiegać się dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. W naszej szkole można rozpocząć naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, akordeonie, wiolonczeli, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, gitarze i perkusji. Aby rozpocząć proces rekrutacji najpierw należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły. Kolejnym etapem jest badanie przydatności, który polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, ze szczególnym uwzględnieniem słuchu wysokościowego, harmonicznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz warunków psychofizycznych kandydata. Na podstawie tych badań specjalnie powoływana komisja podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nie kandydata na pierwszy rok nauki.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 31 maja 2019 roku a termin badania przydatności zostanie ogłoszony w stosownym czasie.

Szczegółowy regulamin przyjęcia oraz formularz wniosku o przyjęcie znajdziecie TUTAJ.