Ogólnopolski test CEA

19 marca o godzinie 16.30 w naszej szkole odbędzie się OGÓLNOPOLSKI TEST CEA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I AUDYCJI MUZYCZNYCH DLA KLAS VI CYKLU 6 LETNIEGO I IV CYKLU 4 LETNIEGO.

Obecność obowiązkowa. W przypadku choroby ucznia, należy dostarczyć do szkoły - najpóźniej godzinę przed testem, zwolnienie lekarskie. Uczniowie, którzy nie przystąpią do testu w wyznaczonym przez Centrum Edukacji Artystycznej dniu 19 marca, będą pisali test w innym terminie.
W tym dniu zajęcia do godziny 18.00 są zawieszone.